Zoals we het lichaam weerbaarder kunnen maken, zo kunnen we ook de geest weerbaarder maken.

Voor wie?

In ons centrum werken vier psychologen, onze doelgroepen zijn adolescenten, volwassenen en koppels.

Indicaties

Er zijn vele redenen om naar de psycholoog te gaan. Welke reden je ook hebt, kiezen voor een psycholoog is nooit een teken van zwakheid. Misschien wel het tegenovergestelde. Iedereen die gekwetst of zoekend is kan bij ons terecht.

 • Stress, overspannenheid, burn out
 • Opvang na moeilijke of schokkende gebeurtenissen
 • Breuk met dierbaren (familieleden, partner, ...)
 • Depressieve gevoelens
 • Onzekerheid
 • Slaapproblemen
 • Niet goed in je vel zitten
 • Verslaving
 • Gevoelens van angst
 • Pesten
 • Familiale problemen
 • Pijn
 • Dwangmatig gedrag
 • Rouwverwerking
 • Zingevingsvragen
 • Persoonlijke groei

Astrid Fortuin

Astrid studeerde in 2006 af als Master in de klinische psychologie aan de Universiteit van Gent. Doorheen en na haar opleiding deed ze stage bij het Stressteam van de Federale Politie en volgde ze verschillende workshops rond omgaan met stress en schokkende gebeurtenissen, relaxatietechnieken, rouwverwerking,…

In 2015 startte ze met een vierjarige opleiding Integratieve Psychotherapie bij de Academie voor Integratieve en Humanistische Psychotherapie (AIHP).

Naast haar praktijk in het paramedisch centrum werkt ze ook voor de Federale Overheid. Daar coördineert ze de eerste psychosociale opvang van mensen die getroffenen zijn door collectieve noodsituaties, zoals aanslagen, natuurrampen, ongevallen,…

Nicky De Zwaef

Nicky behaalde in 2016 haar master in de klinische psychologie. Ze gelooft heel sterk in de veerkracht en weerbaarheid die ieder van ons in zich draagt. Soms lijken mensen hun eigen krachten/talenten te vergeten of te onderschatten. Ze aanschouwt het als haar opdracht om deze samen met jou opnieuw in het vizier te laten komen!

Nicky is ook actief in MFC Capelderij te Buggenhout, waar ze als eindverantwoordelijke instaat voor het aansturen van het traject van de jongere en zijn context.

Volwassenen die lijden aan een psychisch probleem op vlak van angst, depressie of alcoholgebruik kunnen bij Nicky ook terecht voor eerstelijnspsychologische (ELP) sessies na verwijzing van een  huisarts, psychiater of arbeidsgeneesheer. Je betaalt dan 11,20 euro of 4 euro (indien recht op verhoogde tegemoetkoming). Hierbij is het telkens zeer belangrijk om een verwijsbrief (ELP) van je arts mee te nemen naar het intakegesprek en een klevertje van de mutualiteit. 

 • Master in de klinische psychologie aan de Universiteit van Gent
 • Workshop (VVGT) omtrent trauma bij kinderen en jongeren
 • Eenjarige basisopleiding in de experiëntiële en ontwikkelingsgerichte kinder- en jeugdpsychotherapie aan de School of Experiential-Dialectical Psychodrama (SE-DP).
 • Life Space Crisis Intervention (LSCI)-training: verbale en therapeutische interventiemethodes aangeleerd om crisissituaties bij jongeren om te buigen tot significante leermomenten

Nicky is aangesloten bij de Psychologencommissie, met erkenningsnummer 902117666. Ze is erkend bij het FOD Volksgezondheid, met visumnummer 261814. En heeft een eigen RIZIVnummer 7-00466-68-000.

Margot Van Steenwinckel

In 2017 studeerde Margot af als Klinisch Psycholoog aan de Vrije Universiteit Brussel.  Haar stage heeft ze gelopen op de Psychiatrische dienst (PAAZ) van het UZ Brussel te Jette. Gaandeweg heeft ze haar zelfstandige activiteiten uitgebouwd tot twee multidisciplinaire praktijken, waaronder PMC Ede. Verder wil ze in de toekomst een opleiding tot gedragstherapeut volgen.

Als psycholoog is Margot uiterst gemotiveerd om zich voor ieder individu ten volle in te zetten. Respect en begeleiding op maat draagt ze hoog in het vaandel.  Haar doel is om iedereen een gepaste ondersteuning te geven, hoe uitdagend sommige casussen ook mogen zijn.  

Margot is aangesloten bij de Psychologencommissie, met erkenningsnummer 922117836. Tevens is ze lid van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP) en de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP).

Aurelie De Coster

Aurelie behaalde in 2020 haar master in de klinische psychologie aan de Universiteit van Gent. Tijdens haar opleiding deed ze stage op de PAAZ-afdeling in het OLV-ziekenhuis te Aalst, waar ze in aanraking kwam met zeer uiteenlopende problematieken. Gaandeweg heeft ze haar zelfstandige activiteiten uitgebouwd tot twee multidisciplinaire praktijken, waaronder PMC Ede.

Naast haar master in de klinische psychologie voltooide Aurelie haar opleiding als seksuoloog aan de Universiteit van Gent in 2022. Dus niet enkel individuen met zorgen kunnen bij haar terecht, maar ook koppels.

Als persoon is Aurelie gedreven, empathisch, ruimdenkend en gepassioneerd. Deze competenties zorgen ervoor dat ze zich altijd ten volle wil inzetten om mensen te helpen.

Verder wilt zij zich in de nabije toekomst verder verdiepen in de Vlaamse gebarentaal (VGT). 

Problematieken

 • Relatiemoeilijkheden (ruim: partnerrelaties, werkrelaties, familiale relaties en vriendschapsrelaties) 
 • Seksuele problemen
 • Negatief zelfbeeld
 • Perfectionisme
 • Levensfaseproblemen
 • Verslaving
 • Verandering
 • Burn-out
 • Depressieve gevoelens
 • Angst
 • Dwangmatig gedrag
 • Chronische problematieken

Aurelie is aangesloten bij de Psychologencommissie, met erkenningsnummer 952126686. Daarnaast is ze erkend bij het FOD Volksgezondheid, met visumnummer 308887. Tevens is ze lid van de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie (VVS).

Sessiedata

Astrid Maandag 16.00 – 20.00
Nicky Dinsdag 09.00 – 21.00
Margot Woensdag 08.00 – 10.30 
    17.30 – 21.00
  Vrijdag 08.00 – 11.00
Aurelie Woensdag 13.00 – 17.00
  Donderdag 08.00 – 12.00
    13.00 – 16.00
  Zaterdag 09.00 – 12.00

 

Hoe verloopt een behandeling bij de psycholoog?

Tijdens een eerste verkennend gesprek maken we kennis en tracht ik een helder beeld te krijgen van jouw hulpvraag. Tijdens dit gesprek gaan we samen na wat jouw noden, behoeften en mogelijkheden zijn. Daarnaast wordt tijdens dit eerste gesprek ook nagegaan of jij je als cliënt comfortabel voelt bij mij, en of ik de geschikte hulpverlener ben om jouw moeilijkheden aan te pakken. Is dit om één of andere reden niet het geval, dan vindt zonder probleem een doorverwijzing plaats.

In elk ander geval kan vanaf de volgende sessie de begeleiding op maat van start gaan. Psychotherapie kan je best beschouwen als een proces. Het doel is om gedurende de sessies geleidelijk aan de moeilijkheden te begrijpen en aan te pakken. We maken moeilijke zaken bespreekbaar, creëren nieuwe inzichten en bouwen aan meer emotionele weerbaarheid, zodat je draagkracht vergroot.

Maak een afspraak

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
14 + 1 =